Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận được Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận được Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
cong ty mia duong quang ngai