Nghị quyết HĐQT số 65 ngày 01 tháng 10 năm 2021

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 65 ngày 01 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp tục sử dụng con dấu là dấu khắc và chữ ký số của Công ty.

cong ty mia duong quang ngai