Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Giống mía Gia Lai

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 33/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 4/4/2017 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Giống mía Gia Lai.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai