Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 56/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 1 tháng 7 năm 2015 về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai