Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đã mua 5.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,022%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.000 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch số lượng cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,024%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/6/2020 đến ngày 10/7/2020.
cong ty mia duong quang ngai