Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua số cổ phần đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,024%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.

 

(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,024%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 14/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai