Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã mua 30.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,014%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 30.000 CP.
Giá trị giao dịch (tính theo mệnh giá): 300.000.000 đồng.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,022%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 17/12/2021.
 
cong ty mia duong quang ngai