Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 100.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.

Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,01%)..

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 140.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,04%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/4/2020 đến ngày 02/5/2020.

cong ty mia duong quang ngai