Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 100.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,014%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 1.000.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,042%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 17/12/2021.
cong ty mia duong quang ngai