Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,024%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,035%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 21/8/2020 đến ngày 18/9/2020.
cong ty mia duong quang ngai