Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.100 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,017%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 400.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.100 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,028%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/02/2022 đến ngày 18/3/2022.
cong ty mia duong quang ngai