Ngô Võ Triết không giao dịch 20.000 cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 05/12/2019.
cong ty mia duong quang ngai