Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đã giao dịch 19.015 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 619.152 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,17%).
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 19.015 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.137 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,16%).
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thỏa thuận không thành công)
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 04/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai