Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 30.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 619.152 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,17%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 589.152 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,16%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 04/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai