NHÀ MÁY CƠ KHÍ

  • 02 Nguyễn Chí Thanh Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • 0255 – 3726731
  • 0255 – 3822 556
  • info@qns.com.vn
  • www.qns.com.vn

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC SẠCH

  • 02 – Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.
  • 0255-3726.760
  • 0255.3822.843
  • info@qns.com.vn
  • www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai