NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI AN KHÊ

 • Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • 0255.3726110
 • 0255.3822843
 • info@qns.com.vn, dsk@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT HƠI

 • 02 Nguyễn Chí Thanh , Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 • 0255 - 3726170.
 • 0255 – 3822 843.
 • vvchi@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn

NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ

 • Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • 0269 - 3532 084
 • 0269 - 3532 002
 • ankhesugar@qns.com.vn, ankhesugar@gmail.com
 • www.qns.com.vn

XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ

 • Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • 0269.657.0599
 • 0269.353.2944
 • cogioinn@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai