NHÀ MÁY NHA

 • 02 Nguyễn Chí Thanh - phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • 0255 – 3726.722
 • 0255 – 38210154
 • qngaiglucose@machnhaquangngai.com.vn
 • www.machnhaquangngai.com.vn

NHÀ MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN

 • 02 Nguyễn Chí Thanh - phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • 0255 – 3726311
 • 0255-3726 333
 • info@biscafun.com.vn
 • biscafun.com.vn

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

 • 02-Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 •  0255- 3811.827
 • 0255 – 3810 377
 • thachbich@thachbich.com.vn
 • www.thachbich.com.vn

NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT

 • 02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • 0255.3726411
 •  0255.3811517
 •  biadungquat@dng.vnn.vn
 • www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai