QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (gửi UBCKNN ngày 03.6.2019).

Văn bản gửi UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai