QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính tổng hợp

cong ty mia duong quang ngai