QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất 

Công văn giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

 
cong ty mia duong quang ngai