QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2017 -  Hợp nhất

Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2017  - Tổng hợp

Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp

 
cong ty mia duong quang ngai