QNS công bố Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2019

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2019.

BCTC Hợp nhất và Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ

BCTC Tổng hợp và Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ

cong ty mia duong quang ngai