QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Giải trình

 
cong ty mia duong quang ngai