QNS công bố danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018.

Danh sách

cong ty mia duong quang ngai