QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

 
cong ty mia duong quang ngai