QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

Ngày 24/07/2018, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300205943 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 28/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/07/2018 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 18/07/2018. QNS công bố thông tin đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21.

 

Văn bản

Giấy xác nhận thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

 
cong ty mia duong quang ngai