QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 20 ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn một năm với chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tiến. Thời gian ký hợp đồng từ ngày 01/8/2020-31/7/2021.

cong ty mia duong quang ngai