QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020 về việc quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC - Quận Hải Châu - Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

cong ty mia duong quang ngai