QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 10 tháng 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và một số nội dung khác.

cong ty mia duong quang ngai