QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 19 Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2019

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Nghị quyết HĐQT số 19 Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2019 về việc quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ phát hành: 20%.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Văn bản Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai