QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 26 ngày 09 tháng 5 năm 2019

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Nghị quyết HĐQT số 26 ngày 09 tháng 5 năm 2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai