QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 32 ngày 12 tháng 7 năm 2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 32 ngày 12 tháng 7 năm 2022 về việc Điều chỉnh dự án đầu tư dây chuyền đường tinh luyện RE.

cong ty mia duong quang ngai