QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 17 tháng 01 năm 2019

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 17 tháng 01 năm 2019 gồm các nội dung:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 14/02/2019.

- Thời gian họp: Sáng thứ Bảy, ngày 30/3/2019.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Kiên giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Đường An Khê kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai  – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

3. Điều động và bố trí ông Nguyễn Đình Buôn đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Văn bản Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai