QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 45 ngày 30 tháng 12 năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 45 ngày 30 tháng 12 năm 2020 với những nội dung sau:
1.    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
2.    Phương án chuyển đổi Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.
3.    Phê chuẩn việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ.
4.    Phê chuẩn việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Phạm Đức Phước.
5.    Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
       - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021.
       - Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 03/4/2021.
       - Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
cong ty mia duong quang ngai