QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 19 tháng 9 năm 2019

Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Cp Đường Quảng Ngãi và một số nội dungvề hoạt động kinh doanh của Công ty.

Văn bản Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai