QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ, ông Phạm Đức Phước và kế hoạch SXKD năm 2019.

 

 
cong ty mia duong quang ngai