QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung hạng mục đầu tư "Hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò".

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung hạng mục đầu tư "Hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò".

cong ty mia duong quang ngai