QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 49 ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.

cong ty mia duong quang ngai