QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và thông qua việc ông Đặng Đề thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và Nước sạch - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi từ ngày 08/9/2020.

Theo đó:

Mức ứng cổ tức: 5% (500 đồng/ cổ phiếu)

Ngày chốt danh sách: 07/9/2020.

Ngày thanh toán: 18/9/2020.

 

cong ty mia duong quang ngai