QNS công bố Nghị quyết số 16 của HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2023

QNS công bố Nghị quyết số 16 của HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân là vợ ông Đặng Phú Quý (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.

cong ty mia duong quang ngai