QNS công bố Nghị quyết số 24 của HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2022

QNS công bố Nghị quyết số 24 của HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc thông qua các Hợp đồng kinh tế của Công ty và các chi nhánh của Công ty.

cong ty mia duong quang ngai