QNS công bố Nghị quyết số 31 của Hội đồng quản trị công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS- công bố Nghị quyết số 31/NQ-QNS-HĐQT ngày 26/5/2018 của Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7 về việc thông qua dự án đầu tư Dây chuyển sản xuất đường tinh luyện RE.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai