QNS công bố Nghị quyết số 43 của HĐQT về chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 43 của HĐQT về chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát:
1. Thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hữu Tiến kể từ ngày 16/8/2022.
2. Bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 16/8/2022.
cong ty mia duong quang ngai