QNS công bố Nghị quyết số 57 của HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm đối với Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị  Nguyễn Hữu Tiến

QNS công bố Nghị quyết số 57 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm đối với Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Tiến.

cong ty mia duong quang ngai