QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty  TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC  về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

cong ty mia duong quang ngai