QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty  TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC  về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Trạm khảo nghiệm đậu nành Tây Nguyên.
cong ty mia duong quang ngai