QNS công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2019

 

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Văn bản

 

cong ty mia duong quang ngai