QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018.

Văn bản của UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai