QNS công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 12/08/2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 12/08/2022 về việc:
1. Bổ nhiệm ông Đặng Phú Quý – Cử nhân kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền:
+ Mức ứng: 5%
+ Hình thức chi trả ứng cổ tức: Bằng tiền Việt Nam.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/08/2022.
+ Ngày thanh toán: Ngày 09/09/2022.
cong ty mia duong quang ngai