QNS công bố thông tin thay đổi người đứng đầu chi nhánh

QNS công bố thông tin thay đổi người đứng đầu Trung tâm Môi trường và nước sạch - chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

cong ty mia duong quang ngai