QNS công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự Công ty

QNS công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự Công ty: Ông Cao Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2017.

 
cong ty mia duong quang ngai